Friday, March 04, 2011

Ranbada Ranma!

Uchi no Tendou Doujou isourou
Ranma tsura~i shugyou no Jusenkyou
Masa ni higeki! Mizu wo kaburu to
Onna ni natchau fuzaketa taishitsu
Akane no iinazuke!

Ranma "Omee kawaiku nee n' da yo"
Akane "Joudan ja nee wa yo.
Anna hentai, o-kotowari yo"
Genma "Uumu, nani kara hanaseba yoi no yara
"Ranma, korosu" Shanpuu


Ranma "Temee, nani shi-yagaru!"
Kunou "Hito yonde, Furinkan Koukou no aoi kazuchi"
"O---ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-" Kodachi

Muusu "Ora no waza wo, tejina yobayari suru ki ka"
Obaba "Muko-dono, tashou wa dekiru yoo ja no"
Happousai "Ha-ha-haa- Akane-Chan no panti-!
"Buii-, buki-!" Ryouga

Uchi no Tendou Doujou isourou
Ranma tsura~i shugyou no Jusenkyou
Masa ni higeki! Mizu wo kaburu to
Onna ni natchau fuzaketa taishitsu
Akane no iinazuke!